Advies

 

NEA BV is een gecertificeerd bedrijf dat in opdracht advies uitbrengt betreffende elektrische- en gasinstallaties.

Advies over elektrische installaties:

  • voor het behalen of verbeteren van het energielabel
  • bij het splitsen van de installatie(s)
  • om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de installatie bij onverwachte storingen (power quality analyse)
  • voor een betere verdeling van de groepen met behulp van thermische analyse (voorkomen brand en uitval van de gehele installatie)
  • bij uitbreiding van de installatie berekenen wij of de toegestane belasting van het net niet wordt overschreden

 

Advies over gasinstallaties:

Advies wordt uitgebracht over de gasdichtheid, de luchttoevoer- alsmede de verbandingsafvoervoorzieningen. Dit zijn belangrijke factoren voor het aan kunnen geven of de brandveiligheid van de gasinstallatie in orde is.

Rookgasanalyse van uw verbrandingsinstallatie geeft een beeld van de efficiency van de verbranding. Hoeveel van de aangeleverde energie wordt nou echt omgezet in warmte? Wij adviseren u graag over het functioneren van uw verwarmingstoestel.

Onze meetapparatuur voldoet aan de eisen van de SEI, erkenningsregeling voor gastechnisch instalateurs.

 

* In de loop van 2019 mogen alleen nog door gecertificeerde installateurs gasverbrandingsinstallaties onderhouden en geplaatst worden.