GAVO 87 / NEN 1078 / 8078

GAVO (gasvoorschriften)

NEN 1078 en NEN 8078

De normen voor veilige gasinstallaties zijn vastgelegd in de NEN 1078 voor nieuwbouw en in de NEN 8078 voor de bestaande bouw.

In de praktijk wordt vaak gewerkt met de praktijrichtlijn NPR 3378.

NEA BV is een gecertificeerd bedrijf dat inspecties aan gasinstallaties voor u kan uitvoeren.

Naast de degelijkheid en gasdichtheid worden onder andere ook de luchttoevoer en verbandingsafvoer aan een controle onderworpen. Belangrijke factoren voor het aan kunnen geven of de brandveiligheid van de gasinstallatie in orde is.

Onze meetapparatuur voldoet aan de eisen van de SEI, erkenningsregeling voor gastechnisch instalateurs.

* In de loop van 2019 mogen alleen nog door gecertificeerde installateurs gasverbrandingsinstallaties onderhouden en geplaatst worden.