NEN 8220: Inspectie

De elektrische installatie wordt door middel van  metingen, beproevingen en een visuele inspectie getoetst of de installatie voldoet aan de NEN 1010.

Naar aanleiding van deze inspectie wordt een duidelijk rapport opgesteld waarin de eventuele tekortkomingen van de installatie zijn vastgelegd. 

Aandachtspunten tijdens de inspectie zijn: 

  • Controleren van de veiligheidsaarding en vereffening leidingen 
  • Controle van de circuit impedantie
  • Inspectie van verdeelinrichtingen en groepenkasten
  • Inspectie van bekabeling en bedrading
  • Inspectie van aansluitpunten t.b.v. verlichting en overige apparatuur
  • Opstellen van rapportage met meetresultaten en foto’s
  • Thermo grafische opname van de verdeelinrichting
  • De elektrische installatie wordt getoetst op brandgevaar