Meer brand door elektrotechniek

11-12-2013
In 2013 ontstond er zo’n 2,7 miljard euro brandschade in ons land.
Een kwart daarvan wordt veroorzaakt door de elektrotechniek.
Daarom hebben de verenigde verzekeraars een ‘Safety Deal’ gesloten met de inspecteurs van het platform iKeur.

In de eerste negen maanden van dit jaar was de directe schade van branden 503 miljoen euro.

Daarbij gaat het alleen om branden met een schade van meer dan 1 miljoen euro elk.
Inclusief de kleinere branden wordt de totale schade geschat op zo’n twee miljard euro.
Trekt die lijn zich door, dan gaat de totale brandschade in 1 jaar neerkomen op bijna 2,7 miljard euro.
Dat is meer dan ooit.

Maar de indirecte gevolgschade door het niet nakomen van verplichtingen, bedrijfsuitval en uiteindelijk faillissementen is nog veel en veel groter.
Dat maakte mr. Richard Oets namens het Nederlands Verbond van Verzekeraars bekend tijdens het Nationaal Inspectiecongres 2013 in Ede.
Daar tekende hij samen met voorzitter Ronald Dijkstra van ET-inspecteursplatform iKeur de ‘Safety Deal Brandveilige Elektra’.

De rol van normen

Elektrotechnische inspecties volgens normen als NEN 1010 en NEN 3140 en tal van andere normen worden aangewezen bij bouw- en arbowetgeving.
Deze inspecties zijn niet alleen gericht op brandveiligheid, maar ook op tal van andere aspecten van elektrotechnische installaties.
Ook dat blijkt nodig, want – zo kwam tijdens het congres naar voren – los van de gevolgen van brand vallen er in ons land ook nog altijd zo’n tien dodelijke slachtoffers per jaar ten gevolge van elektrocutie.
Juist de rol van normen stond dit jaar centraal tijdens het Inspectiecongres, waarvan NEN naast organisator Elektroraad hoofdsponsor was.

Juridische status

Uit de afsluitende forumdiscussie van de deelnemende juristen en adviseurs kan onder meer worden opgemaakt dat bij het afnemende overheidstoezicht op de bouw het toepassen van de normen een steeds sterkere methode is om aan te tonen te hebben voldaan aan de wettelijke zorgplicht voor voldoende veiligheid.
Want die plicht blijft ook bij een terugtredende overheid onverkort van kracht.