Veiligheidsinspectie Woninginstallaties volgens NEN 8025

Het onderwerp- en toepassingsgebied van NEN 8025 betreft het beoordelen van de veiligheid van bestaande technische installaties en technische voorzieningen in woningen. Het gaat hierbij om de deelgebieden gas, water en elektra.

Een steeds groter deel van de bestaande woningvoorraad in ons land vertoont installatietechnische gebreken. Dit blijkt zowel in de praktijk, als uit onderzoek. Om schade, ongevallen en letsel ten gevolge daarvan te voorkomen, is NEN 8025 ontwikkeld. Deze norm richt zich op de periodieke inspectie van de installatietechniek in bestaande woningen en wordt gebruikt om aan te tonen dat de veiligheid van de woningen voldoet aan het minimaal maatschappelijk aanvaardbare veiligheidsniveau.