NTA 8220 (binnenkort beschikbaar)

 

NTA 8220  (SCIOS-Scope 10) Brandrisico in bedrijven

Met de SCIOS-Scope 10 certificatie is NEA BV in staat om onveilige situaties te signaleren. En een mogelijk daardoor ontstane brand in uw elektrische installatie te voorkomen. De verzekeringsbranche zet deze keuring meer en meer in om het risico op brand te voorkomen.

 

Waar de NEN 3140 gericht is op veiligheid voor gebruikers van installaties, is de SCIOS-Scope 10 (op basis van de NTA 8220) gericht op brandrisico van de installatie.

 

Bedrijven in Nederland hebben de zorgplicht waarmee bedoeld wordt dat een werkgever kan aantonen zich te hebben ingezet voor een veilig gebruik van de installaties in het bedrijf. Een keuring volgens de NEN 3140 aangevuld met de SCIOS-Scope 10 is daarbij een belangrijke ondersteuning.

 

Voor het uit mogen voeren van deze inspecties moet de inspecteur gecertificeerd zijn. Op de website van SCIOS kunt u dit controleren.