SCIOS SCOPE 10

SCIOS SCOPE 10 brandrisico in gebouwen

Met de SCIOS-Scope 10 certificatie is NEA BV in staat om onveilige situaties te signaleren. En een mogelijk daardoor ontstane brand in uw elektrische installatie te voorkomen. De verzekeringsbranche zet deze keuring meer en meer in om het risico op brand te voorkomen.

Waar de NEN 3140 gericht is op veiligheid voor gebruikers van installaties, is de SCIOS-Scope 10 (op basis van de NTA 8220) gericht op brandrisico van de installatie.

Gebouw eigenaars in Nederland hebben de zorgplicht waarmee bedoeld wordt dat een gebouw-eigenaar/huurder kan aantonen zich te hebben ingezet voor een veilig gebruik van de installaties in het bedrijf.  De SCIOS-Scope 10 is daarbij een belangrijke ondersteuning.