PV inspectie

Inspectie Zonnepanelen op Woningen

Zonnepanelen zijn inmiddels ruim vertegenwoordigd in het straatbeeld. Helaas worden deze installaties vaak matig aangelegd, met alle gevaren van dien. Brand en elektrocutie komt regelmatig voor. Daarom is het zeker een aanrader om een inspectie van je zonnepanelen uit te laten voeren. Laat ons jou helpen een veilige installatie te bereiken!

Wanneer wordt een PV inspectie uitgevoerd?

Een PV installatie, of te wel zonnepanelen, moet bij oplevering gecontroleerd en doorgemeten worden volgens de NTA 8013, NTA 8011, NPR 5310, NEN 1010 en de NEN-EN-IEC 62446.
Om aanspraak te kunnen maken op volledige fabrieksgarantie dient een PV installatie te zijn geïnstalleerd, aangesloten en geïnspecteerd volgens de voorschriften van de fabrikant.

Diverse verzekeraars eisen dat een PV installatie uiterlijk zes maanden na montage is geïnspecteerd en dat deze voldoet aan de NEN 1010 en aanvullende normen en voorschriften.

Welke werkzaamheden bevat een PV inspectie?

Tijdens een PV inspectie worden de panelen, de omvormers, de bekabeling en de montageframes beoordeeld volgens de daarvoor van toepassing zijnde normen en de voorschriften van de fabrikant. Deze beoordeling bevat kort samengevat de volgende onderdelen:

  • Het beoordelen of alle onderdelen van installatie op een correcte wijze zijn toegepast en bijdrage aan het veilig functioneren van de installatie.
  • Het beoordelen van aardingen en potentiaal vereffening.
  • Metingen om vast te stellen of aardingen functioneel zijn en de juiste bescherming bieden.
  • Metingen van isolatieweerstanden om vast te stellen of bekabeling, bedrading en componenten voldoende bescherming bieden tegen aanraking en of kortsluiting.
  • Metingen van de leiding-impedantie om vast te stellen of bekabeling, bedrading of andere transportsystemen ten alle tijde voldoende transportcapaciteit hebben.
  • Het Beoordelen van de technische documentatie, Kabelberekeningen, tekeningen en groepenverklaringen;
  • De beproeving van hoofdschakelaars, aardlekbeveiligingen en overige veiligheidscomponenten.
PV-isotester

Waarom is deze keuring van belang?

Zoals gezegd kunnen verzekeraars eisen dat een installatie zes maanden na montage geïnspecteerd wordt.

Maar het is raadzaam om ook op eigen initiatief uw installatie periodiek te laten keuren. De PV installatie wordt dagelijks aan de elementen blootgesteld. Hierdoor kunnen isolatiematerialen bijvoorbeeld beschadigen. Op zonnige dagen gaat er wel veel energie door de bekabeling van uw installatie. Hierdoor ontstaat een risico op oververhitting en dus op brand.
Tijdens een inspectie wordt een dergelijk slechte kabel opgemerkt. Maar ook eventuele defecten in uw panelen worden in kaart gebracht.
Zonnepanelen worden in serie geschakeld. Wanneer een paneel een defect vertoont kan het zo zijn dat de rest van de serie geen stroom meer oplevert waardoor uw rendement niet meer behaald wordt. Een inspectie van uw installatie brengt een dergelijk defect aan het licht zodat u op tijd passende maatregelen kunt nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw garantieperiode.

Thermografisch onderzoek

Het lijkt vanzelfsprekend dat de geleverde PV installatie het maximale rendement oplevert, maar alle verliezen en defecte cellen kunnen het rendement aanzienlijk verminderen.
Eén van de manieren om dit te kunnen controleren is door middel van een thermografisch onderzoek. Hiermee kunnen wij defecte cellen en slechte verbindingen in het systeem zichtbaar maken, zonder de installatie uit te schakelen. Tevens kan door middel van thermografisch onderzoek eventuele fabricage fouten worden opgespoord om zo nodig aanspraak te kunnen maken op de garantie van de componenten.
Wel is aan te bevelen om het thermografisch onderzoek uit te voeren op een onbewolkte of lichtbewolkte dag daar juist dan het grootste rendement, dus warmte, aanwezig is om ook de kleine defecten waar te kunnen nemen. De temperaturen worden vergeleken met de specificaties van de componenten van de leverancier om zo te kunnen bepalen of deze niet afwijken en onnodige veroudering en defecten tijdig te signaleren.

De thermografische onderzoeken worden uitgevoerd met een warmtebeeldcamera die hier naast te zien is. Met deze camera is precies te zien welke componenten warm worden.

Warmtebeeldcamera

Inspectie met drone

Voor schuine daken doen wij de inspectie met een gespecialiseerde drone.
De drone kan ook ingezet worden voor slecht bereikbare zonnepanelen of als dit de wens is van de klant. Deze inspectie kan worden uitgevoerd van op zonnige dagen. Bel gerust even voor meer informatie en de mogelijkheden.

Drone

Prijslijst 2021 (excl. 21% BTW)

SoortPrijs
Vanaf 1 omvormer tot 12 panelen€ 275,00
Vanaf 2 omvormers en meerdere panelen€ 350,00