Sponsoring

Kindertehuis in Yogyakarta

NEA BV ondersteund kindertehuizen in Indonesië – kinderen leren zelfstandig te worden.
Door financieel bij te dragen krijgen kinderen een toekomst.

Doneren kan via NL05RABO 0181618303 t.n.v. A.B. Spenrath t.a.v. projecten Yogyakarta.


Theater Onder de Linden – Beemster

Beemster heeft sinds begin 1990 een eigen vestzaktheater. Het staat op een van de marktpleinen rond het centrale kruispunt van de Rijper- en de Middenweg in Middenbeemster. Het monumentale pandje, aanvankelijk als school gebouwd, werd later respectievelijk bibliotheek, gymzaal en brandweerkazerne.

Veel bekende cabaratiers, maar ook aanstormende talenten vinden Onder de Linden een uitstekende plek om voorstellingen te geven Daarnaast worden op zondagochtenden klassieke concerten in samenwerking met het Conservatorium Amsterdam gegeven en jaarlijks 5 kindertheatervoorstellingen. Voormeer informatie:www.onderdelindenbeemster.nl.