Wat doen wij?

Normen en wetgeving

Elektrische gevaren zijn door leken veelal niet waar te nemen.
Het is daarom niet vreemd dat veiligheid een van de belangrijkste onderwerpen is met betrekking tot elektriciteit.
De volgende normen zijn hierbij van belang:

NEN-EN 50110 / NEN 3140

Voor het veilig uitvoeren van elektrische werkzaamheden en het veilig beheren van elektrische installaties.

NEN 1010

Voor de minimale veiligheidseisen van laagspanningsinstallaties in de woningbouw, de utiliteit en de industrie.

NEN-EN-IEC 60204

Voor de veiligheidsvoorschriften die aan elektrische machines worden gesteld (NEN 1010 voor machines).
De Europese Unie vaardigt richtlijnen uit die juridisch bindend zijn voor alle lidstaten. Richtlijnen die op elektrische installaties, – arbeidsmiddelen en – apparaten van toepassing zijn, zijn onder meer:

de laagspanningsrichtlijn;
de machinerichtlijn;
de EMC-richtlijn.

Een NTA (NederlandseTechnische Afspraak) kan bindend zijn indien partijen dit onderling afspreken en vastleggen.
Voor de veiligheid van installaties (zowel elektriciteit, gas als water) in woningen heeft NEN eind 2005 uitgebracht:

NTA 8025

Voor Nederland geldende algemene eisen voor de periodieke beoordeling van de veiligheid van technische installaties en technische voorzieningen in woningen.