NEN 3140

NEN3140: Inspectie voor bestaande installaties

Een NEN 3140 inspectie is bedoeld om de veiligheid en deugdelijkheid van een bestaande installatie en de eventueel daarop vast aangesloten elektrische toestellen.

De inspectie is afhankelijk van de toepassing van de installatie en de aanvullende eisen van de bedrijfsvoering en tevens de eisen van de verzekeringsmaatschappij.

Iedere werkgever draagt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en de gezondheid van zijn personeel. Vanuit de Arbo wet wordt gewezen op risico’s die het werken aan of nabij elektrotechnische installaties met zich mee brengt.

Een inspectie op basis van de NEN 3140 van de elektrische installatie is een uitstekende aanvulling op een preventief onderhoudsprogramma, aangezien mankementen en fouten in de installatie vroegtijdig gesignaleerd kunnen worden. Hierdoor wordt de kans op het optreden van storingen of uitval van de elektrische installatie tot een minimum beperkt. Tevens eisen verzekeringsmaatschappijen steeds vaker een “NEN 3140-inspectie” om schade veroorzaakt door brand te beperken De NEN 3140 inspectie bestaat uit onderstaande werkzaamheden:

  • Controleren van de veiligheidsaarding
  • Controleeren of de PV installatie deugdelijk is aangesloten
  • Inspectie van verdeelinrichtingen en groepenkasten
  • Inspectie van bekabeling en bedrading
  • Inspectie van aansluitpunten t.b.v. verlichting en overige apparatuur
  • Het uitvoeren van een thermografisch onderzoek aan de verdeelinrichtig
  • Uitvoeren van een risicoanalyse met betrekking tot het vaststellen van de inspectiefrequentie
  • Opstellen van rapportage

 

Wat kost het?

 

Dat hangt af van het gebruik van uw installatie (type bedrijf) het aantal verdelers (meterkasten) en de omvang van uw bedrijf. Een degelijke, uitgebreide inspectie kan in prijs variëren van een paar honderd euro tot wel vele tienduizenden euro’s voor complexe locaties en installaties. Een NEN 3140 inspectie is maatwerk, afgestemd op de omvang en intensiteit van de inspectie. Natuurlijk letten we daarbij op het nut en de noodzaak van de inspectie waarbij het hoofddoel is, het veilig kunnen gebruiken van de installaties voor mens en dier. Vanzelfsprekend voldoet u daarna aan de vigerende wet- en regelgeving van zowel overheid als verzekeraars.